Starlight Corgi Shiba Pom Vinyl Sticker

Starlight Corgi Shiba Pom Vinyl Sticker

Regular price $4

Starlight Corgi Shiba Pom Vinyl Sticker
Waterproof & Dishwasher Safe
Anti UV Coating
Size: 3" x 3.2"